کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذاودارو در پاسخ به واکنش معترضان به توئیت توهین‌آمیزش اعلام کرد: این توییت من ربطی به خبرنگار و مردم نداشت. افرادی که پشت این صحنه پنهان شدند، مافیای وارداتی هستند که بارها در این کشور درباره آن‌ها هشدار داده شده است.