محسن‌بیگی، مدیر کل تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: ما نمی‌توانیم به طور دائمی مدارس را تعطیل کنیم و بازگشایی مدارس از مهر ماه ۱۴۰۰ در دستورکار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است. به گزارش ایسنا او ادامه داد: تا پایان مرداد ماه باید تمام معلم‌ها و دست‌اندرکاران مدارس (راننده سرویس و غیره) واکسن کرونا دریافت کنند.