بهار امسال در حالی به پایان رسید که تهرانی‌ها طی ۹۳ روز گذشته تنها دو روز هوای پاک تنفس کردند این در حالی است که طی پنج سال اخیر کیفیت هوا در فصل بهار بین ۱۰ تا ۲۵ روز در شرایط پاک گزارش‌شده بود. به گزارش ایسنا،  اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که بهار ۱۴۰۰ کیفیت هوا طی ۸۱ روز در شرایط قابل‌قبول و طی ۱۰ روز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.