تدوین و ابلاغ آیین‌نامه جدید تأسیس داروخانه‌ها، باعث اعتراض داروسازان شد. آنها در اعتراض به این آیین‌نامه، در نامه ای به وزیر بهداشت خواستار توقف اجرای آن شدند. در بخش هایی از این نامه که در سایت کارزار منتشر شده آمده است: «در این آیین‌نامه داروخانه نه به عنوان محل ارائه خدمات دارویی و فنی، بلکه به عنوان محلی صرفاً اقتصادی تعیین شده است. آیین‌نامه جدید به وضوح شرایطی را فراهم کرده که چنانچه سرمایه‌گذار منابع مالی بیشتری را در اختیار داشته باشد می‌تواند در مناسب‌ترین مکان اقدام به تأسیس داروخانه‌های لوکس کند که از اثرات این پدیده نابودی کسب و کارهای کوچک و خرد است».