نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر هیچ‌گاه به اندازه امروز کمبود دارویی نداشتیم. امروز بیماران برای بدیهی‌ترین داروها و حتی برای یک داروی زخم معده ساده دنبال دارو می‌گردند، برای انسولین هم که کاملا گرفتارند.  علی فاطمی به ایسنا گفت: ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و نمی‌توان به‌موقع دارو را تامین کرد.