معاون درمان ستاد کرونای استان تهران گفت: براساس هماهنگی‌های انجام شده در ستاد کرونای استان تهران با اداره برق قطعی برق در مراکز واکسیناسیون و بیمارستان‌ها رخ نخواهد داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، نادر توکلی با اشاره به لزوم رعایت زنجیره سرد برای واکسن‌های کرونا، اظهار کرد: در حال حاضر مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا مجهز به ژنراتور هستند.