مدیرکل دفتر آموزش متوسطه نظری آموزش‌وپرورش از مساعدت معلمان با دانش‌آموزان جامانده از امتحان در اثر قطعی برق خبر داد. به گزارش ایلنا، عباس سلطانیان درباره تأثیر قطعی برق در امتحانات مجازی دانش آموزان و حواشی آن اظهار کرد: این موضوع یک دغدغه مهم برای دانشجویان و دانش آموزان است. طبق دستورالعملی که پیش‌تر برای امتحانات غیرحضوری ارسال‌شده، امتحان پایانی غیرحضوری تنها بخشی از نمره دانش آموزان خواهد بود. به تعبیر دیگر ما امتحان مستقلی برای نمره پایانی خردادماه نداریم که به شیوه غیرحضوری برگزار و فقط به آن استناد شود.