مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه مراکز شبه خانواده حدود ۱۵ سال است که در تهران فعالیت می‌کنند، گفت: حدود ۴ هزار کودک در این مراکز نگهداری می‌شوند. امین شاهرخی همچنین به ایلنا گفت: پروسه مراکز خانه کوچک برای افراد دارای معلولیت و سالمندان نیز درحال انجام است.