مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تأکید کرد: وضعیت جمعیت در چند سال گذشته کاهشی بوده و در ۴ سال اخیر روند زاد و لد در کشور حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. به گزارش ایسنا، سید حامد برکاتی درباره وضعیت فعلی رشد جمعیت در کشور، تأکید کرد: در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در قله جمعیتی کشور در سال‌های اخیر قرار داشتیم و TFR نزدیک به ۲.۱ در این سال‌ها را تجربه کردیم. او افزود: از نظر ساختار جمعیتی به‌سرعت به‌سوی مشکل پیش می‌رویم؛ فرصت مداخله کوتاه است و عقلای کشور با هر مرام و مسلکی و در هر خط و جبهه سیاسی، راست یا چپ که هستند، باید این موضوع را باور کرده و برای رفع آن تلاش کنند.