رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها و خشکسالی در کشور گفت: در این شرایط به مسئله پایداری سرزمین توجه کنیم و بی‌مهابا از آب‌های زیرزمینی استفاده نکنیم چراکه احتمال فرونشست زمین در کشور بسیار جدی است. احد وظیفه در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در کشور ۱۲۷.۱ میلیمتر بارش داشته‌ایم، گفت: این میزان نسبت به میانگین بلندمدت کشور حدود ۸۷ میلیمتر - ۴۱درصد - کمتر است.