مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور از تشکیل دو کمیته برای بررسی مشکلات رزیدنت‌ها و بررسی خودکشی‌های اخیر، خبر داد و گفت: دستیاران شیفت‌بندی‌های سنگینی دارند. حسین کرمانپور، درباره بررسی‌های انجام شده در زمینه خودکشی چند رزیدنت در هفته‌های اخیر، گفت: دکتر ظفرقندی، رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور طی حکمی به معاون آموزشی سازمان ماموریت دادند که یک کمیته فوری را تشکیل دهند و تمام مشکلاتی که دستیاران با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، احصا کنند که این کمیته تشکیل شده است و در حال انجام بررسی‌ها هستند. در عین حال درباره بررسی خودکشی‌های اخیر نیز کمیته‌ای با مسئولیت دکتر حاجبی، رییس دفتر سلامت روان وزارت بهداشت تشکیل شده و دارند ابعاد مختلف خودکشی‌های این چند نفر را بررسی می‌کنند.