فرید براتی‌سده، مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در «روز جهانی حمایت از یتیمان ایدز» گفت: در ایران ۱۴۰ یتیم ایدز شناسایی شده داریم که اکثر آنها با خویشاوندان خود زندگی می‌کنند. او گفت: این فرزندان باید به لحاظ حمایت‌های اجتماعی به طور کامل تحت پوشش قرار گیرند و برای مستمری آنها برنامه‌ریزی شود.    در حال حاضر حدود ۵هزار از باشگاه‌های مثبت زندگی خدمات حمایتی دریافت می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید: «یتیم ایدز‌، کودک زیر ۱۵ سالی است که مادرش را بر اثر بیماری ایدز از دست داده باشد».