سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: به دلیل شیوع بیماری کرونا راهپیمایی روز قدس امسال برگزار نخواهد شد. به گزارش فارس، علیرضا رئیسی توضیح داد: پس از بررسی بیشتر موضوع در کمیته‌های تخصصی برخی دیگر از متولیان امر طی بررسی‌هایی که داشتند درنهایت اعلام کردند که راهپیمایی روز قدس به دلیل شیوع کرونا برگزار نخواهد شد.