به موجب مصوبه هیئت وزیران، ساعت کارتمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در روزهای نوزدهم و بیست و سوم رمضان با دو ساعت تأخیر شروع می‌شود.