معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: اجرای طرح برخورد با پلاک‌های مخدوش تداوم دارد. به گفته او تنها در فروردین ماه امسال بیش از ۲۵ هزار و ۶۰۰ خودرو به دلیل مخدوش بودن پلاک، اعمال قانون شده‌اند. سرهنگ علی همه‌خانی، گفت: هرگونه تغییر در ارقام پلاک وسیله نقلیه مجازات حبس از شش ماه تا یکسال را برای متخلفین در پی دارد.