در پی اظهارات رئیس شورای شهر تهران مبنی بر عذرخواهی از مردم به دلیل کمبودها و ضعف‌هایی مدیریت شهری، شهردار تهران نسبت به این مطالب واکنش نشان داد. به گزارش تسنیم؛ پیروز حناچی شهردار تهران در چند رشته توییت نوشت: عذرخواهی می‌کنم که علیرغم همه اقدامات صورت گرفته نتوانستم همه دست‌اندازان به بیت‌المال را به دستان قانون بسپارم. عذرخواهی می‌کنم که نتوانستم شهر را به‌طور کامل از چنگال رانت‌خواران رها کنم و بیت‌المالی را که از راه‌های مختلف در اختیار افراد خاص بود از دستانشان خارج کنم. شهروندان شریف بدانند حرکتی که در مبارزه با فساد، رانت و شهرفروشی و توسعه شفافیت آغاز کرده‌ایم هرگز با این هجمه‌ها و تخریب‌ها متوقف نخواهد شد و امیدوارم با حضور مردم و تائید تداوم نگاه حاکمیت قانون، تعهد و تخصص و نه سرمایه‌داری در شهر، در برابر خداوند و آیندگان سربلند باشیم.