معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ آمار تصادفات مربوط به دوچرخه‌سواران را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی همه‌خانی گفت: طبق آمارهای ما میزان تصادفات فوتی و جرحی دوچرخه‌سواران در تهران بسیار ناچیز است، به‌طوری‌که در سال ۹۹ تنها یک مورد فوتی در مورد دوچرخه‌سواران داشتیم و از بین ۱۶هزار و ۶۰۰ تصادف جرحی رخ‌داده در پایتخت نیز تنها ۵۱ مورد آن مربوط به دوچرخه‌سواران بود.