رئیس شورای شهر تهران ضمن عذرخواهی از تهرانی‌ها به دلیل کمبودها و ضعف‌ها در عملکرد شهرداری و شورای شهر گفت: از دولت انتظار داریم فراتر از وعده و مصوبات کاغذی مشکل کمبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی را برطرف کند.  به گزارش فارس، محسن هاشمی بیان کرد: بودجه شهرداری تهران ۴سال قبل دو برابر شهرداری لندن بود و تعداد کارکنان شهرداری نیز به‌شدت افزایش‌یافته بود. او به دلیل وجود کمبودها و ضعف‌هایی که در اجرا توسط شهرداری و عملکرد شورای شهر وجود داشته از شهروندان تهران عذرخواهی کرد و گفت: امیدوارم مطالبات و انتظارات در دوره آینده شورا به صورتی باشد که گامی روبه‌جلو و نه به عقب در حوزه اصلاح و توسعه مدیریت شهری برداشته شود.