بوی نامطبوع گاز (میعانات گازی) در عسلویه که طی روزهای گذشته جریان داشت، همزمان با ساکن شدن باد در شب گذشته به اوج خود رسید تا جایی که خواب را از چشم کودکان سالمندان و بیماران کرونایی قرنطینه در منزل گرفت.  یکی از محل‌های انتشار این بوی نامطبوع مخازن میعانات گازی مجاور شهر عسلویه است که با توجه به محرز شدن تخلف برای محیط زیست تاکنون برخوردی صورت نگرفته و کماکان مردم شاهد این بوی خفه‌کننده هستند.  سر درد، سوزش چشم و خارش گلو علائم استشمام این بوی نامطبوع  در شهرهای عسلویه، نخل تقی‌، و بیدخون بوده است.