معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح تشدید برخورد پلیس با موتورهای سنگین فاقد پلاک و مجوز خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ علی همه خانی گفت: از هفته گذشته  طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین بدون مجوز در شهر تهران آغازشده است، در همین راستا نیز تا امروز تعداد هشت دستگاه موتورسیکلت سنگین فاقد مدارک و پلاک، توقیف و روانه پارکینگ شدند.