بررســـــی‌های کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد علت اصلی مرگ گربه‌ماهیان در ساحل جاسک، فعالیت‌های صید و صیادی بوده است. به گزارش ایرنا، در ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ برای دومین بار گزارشی مبنی بر تلفات تعداد زیادی گربه‌ماهی در شهرستان جاسک رسید که بلافاصله کارشناسان در محل حاضرشده و به بررسی موضوع پرداختند. بررسی‌های انجام‌شده حاکی از این است که هیچ‌گونه آلودگی در آب‌وخاک محل وجود نداشته و با توجه به فساد ماهیان مشخص شد، ماهیان ساعات متمادی روی آب شناور بوده و سپس توسط امواج به خشکی آورده شده‌اند که نشانگر این موضوع است که مرگ در فواصل دور از ساحل اتفاق افتاده است.