خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان تزریق واکسن به برخی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر را تایید کرد. دکتر سلمان‌زاده با بیان اینکه تزریق واکسن براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت صورت می‌گیرد افزود: با توجه به اینکه پاکبانان یکی از اولویت‌های تزریق بودند و طبق فهرستی که روزانه از سوی مدیران شهرداری آبادان به مرکز بهداشت ارسال شده، افرادی واکسن را دریافت کرده‌اند که متاسفانه در بین آنها تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر هم بودند. وی ادامه داد: با توجه به اینکه افراد ماسک بر چهره داشتند، شناسه آنان برای همکاران ما مشخص نشده، اما نامشان در فهرست ارسالی از سوی شهرداری قرار دارد.