رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تأکید کرد: اطلاعات سلامت بیماران در سامانه‌های سلامت ازجمله سیب محفوظ خواهد ماند. به گزارش ایلنا، کیانوش جهانپور در توئیتر نوشت: ‌رازداری از ارکان اجتناب‌ناپذیر ارتباطات در نظام سلامت است.  او ادامه داد: درک نادرست این اصل هم به قداست حرفه‌ای آسیب می‌زند، هم بر کیفیت روابط افراد و نظام سلامت و بر سلامت جامعه تأثیرگذار است.