فرنوش نوبخت، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه گفت: بر‌اساس مصوبه شورای شهر پایتخت، بلیت این ناوگان از اول اردیبهشت ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.  نرخ بلیت تک سفره این ناوگان از ۱۲۰۰ به ۲ هزار تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که که از ابتدای اردیبهشت ماه نیز نرخ کرایه تاکسی در تهران 35 درصد افزایش می‌یابد.