مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: در سال ۹۹، ۳۵۵هزار و ۶۵۵نفر برای اهدای خون مراجعه کرده‌اند که از این میزان مراجعه، ۲۸۸هزار و ۵۶۲نفر موفق به اهدای خون شدند. به گزارش فارس، محمدرضا مهدی زاده، با اشاره به ترکیب اهداکنندگان با توجه به استمرار اهدای خون، افزود: ۱۳۰هزار و ۷۰۳نفر از اهداکنندگان این سال مستمر بوده‌اند و طی مدت یادشده، ۹۹هزار و ۶۷۳ اهداکننده باسابقه و ۵۷هزار و ۲۵۵ اهداکننده بار اولی ثبت‌شده است. او اعلام کرد: در سال ۹۹آمار اهدای بانوان به ۱۴هزار و ۱۱۹واحد رسیده است.