سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: ما قطعاً تا تیرماه به تولید صنعتی واکسن در کشور ماهانه حدوداً ۱۰میلیون دوز خواهیم رسید و از اواخر تیرماه واکسیناسیون عمومی را آغاز خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی بیان کرد: تاکنون حدود ۷۹۰هزار دوز واکسن وارد کشور شده است. واکسن‌های دیگری ظرف این هفته به دست ما خواهد رسید.  او افزود: در حال حاضر حدوداً ۲۵۰هزار نفر را واکسینه کرده‌ایم و ۵۵هزار نفر نیز دوز دوم را دریافت کردند. واکسن اسپوتنیک وی که وارد کردیم دوز اول و دومش کاملاً متفاوت است و به همین دلیل ۲۰۰هزار دوزی که اخیر دریافت کردیم برای دوز اول بوده و اکنون ۱۰۰هزار دوز دوم واردشده و فقط به افرادی می‌رسد که دوز اول را دریافت کرده‌اند.