سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیشترین تماس‌های این مرکز در حوزه خشونت مربوط به آزار است مانند کودک‌آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و معلول‌آزاری و به‌طورکلی خشونت خانگی که بالاترین میزان تماس‌های ما را به خود اختصاص می‌دهد. به گزارش ایرنا، محمود علیگو افزود: از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال ۹۹، بیش از ۴۲۲ هزار تماس مرتبط در اورژانس اجتماعی داشتیم که این تعداد تماس از مجموع ۸۸۰ هزار کل تماس‌هایی است که داشتیم. از بین تماس‌های موفق بیش از ۱۵۳ هزار مورد تماس منجر به مداخلات سیار و حضوری شده و ۵۳ هزار مورد نیز به مراکز اورژانس اجتماعی ارجاع داده شد.