عده‌ای از شهروندان  طی نامه‌ای به رئیس مجلس، خواستار توقف «طرح نظارت بر رعایت حجاب در خودرو» شدند. در این نامه که تاکنون نزدیک به 13 هزار نفر آن را در سایت کارزار امضا کرده‌اند خطاب به محمد باقر قالیباف آمده است: «در سال گذشته طرحی به منظور نظارت بر رعایت حجاب سرنشینان خودرو اجرایی شد که متأسفانه به دلیل سوءاستفاده برخی از شهروندان، موجب شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سایر شهروندان شد. همچنین احضار پیامکی موجب می‌شود تا روزانه افراد بسیاری به مرکز مراجعه کنند که این تجمع در شرایط کنونی همه‌گیری کرونا، می‌تواند انتقال ویروس را گسترش دهد. چنانچه پیشتر هم توسط بسیاری از مسئولین نیز ذکر شده، در این راستا کار فرهنگی بسیار بیشتر از امور قهری منجر به نتیجه خواهد شد و روند فعلی به هیچ عنوان به مقصود نخواهد رسید.به همین دلیل امضاکنندگان این کارزار درخواست توقف این طرح را دارند».