در پی وقوع توفان شن در زاهدان که حداقل در ۹ سال اخیر بی‌سابقه بوده است، عبدالرضا دهمرده، رئیس اداره هواشناسی زاهدان گفت: تا ظهر دیروز بیشینه سرعت توفان شن در زاهدان به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوغبار حاصل از آن شعاع دید افقی در فرودگاه بین المللی زاهدان را به صفر رساند.