استاندار تهران با بیان اینکه استان تهران در تنوع فرهنگی و سرریز آسیب‌های‌اجتماعی درصدر استان‌های دیگر قرار دارد، تصریح کرد: به‌همین علت در تقویت عوامل پیشگیرانه با همکاری همه دستگاه‌ها، شرایطی فراهم شد که امروز بیش از ۱۵ هزار معتاد در مراکز ماده 16 و تبصره 2 ماده 15 نگهداری‌ می‌شوند. انوشیروان محسنی بندپی گفت: در مراکز ماده ۱۵ که داوطلبان هستند، ۶۵۰۰ نفر تحت پوشش قرار دارند که از همه ظرفیت‌های لازم است برای کیفیت بخشیدن به اقدامات توانمندسازی این افراد استفاده می‌شود. شاهد مدعا اینکه در دوران شیوع کرونا تا کنون، حدود ۱۵ نفر فوتی و میانگین غربالگری‌های انجام شده، چهار درصد دارای «پی‌سی‌آر» مثبت بودند که بلافاصله بعد از شناسایی بیمار قرنطینه و اقدامات لازم صورت گرفته است.