فرمانده عملیات مدیریت کرونا در تهران گفت: حجم قابل توجه مراجعان به بخش‌های بهداشتی تهران شرایطی متفاوت از سایر شهرها برای تهران رقم می‌زند، بر همین اساس تهران بیشترین نیاز به واکسن کووید-۱۹ را دارد. به گفته علیرضا زالی، تا به امروز بالغ بر ۱۹۲ هزار نفر با تشخیص قطعی یا محتمل بر کرونا در ۱۳۸ بیمارستان پایتخت بستری و از خدمات بیمارستانی استفاده کرده‌اند.