قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار خوزستان گفت: ورود پلاک‌های غیر بومی و خروج پلاک‌های بومی از استان خوزستان ممنوع است. همچنین ورود به شهرهای قرمز و خروج از شهرهای قرمز به صورت درون استانی هم ممنوع شده است.