رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح آمار و ارقام کم شنوایی و ناشنوایی در دنیا و ایران، برخی علل رشد فزاینده این بیماری در کشور را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا،  افشین استوار گفت: در کشور ما هم متأسفانه تقریباً از هر ۱۰۰۰ تولدی که اتفاق می‌افتد، ۲.۷ درصد نوزادان کم‌شنوا هستند و اصطلاحاً کم‌شنوایی ناتوان‌کننده دارند که عدد بسیار بزرگی است و نزدیک به ۳۵۰۰نوزاد در سال می‌شود. عددی نزدیک به ۳۰۰ نوزاد کم‌شنوا در ماه و ۱۰ نوزاد در روز است. به دلیل اینکه ناشنوایی و کم شنوایی بار زیادی را به فرد تحمیل می‌کند، عوارض زیادی را برای افراد دارد.