سخنگوی ستاد مدیریت کرونای استان خوزستان گفت: اکنون به ازای هر بیمار کرونایی در استان، ۱۲۳ بیمار تولید می‌شود و تا زمانی که این عدد به کمتر ۱۰۰ نرسد، شیب بیماری در خوزستان نزولی نمی‌شود. به گزارش ایرنا، دکتر فرهاد ابول نژادیان افزود: سه هفته پیش در خوزستان به ازای هر بیمار ۱۵۹ بیمار دیگر تولید می‌شد که با اعمال محدودیت‌های گسترده و همراهی بیشتر مردم این رقم در هفته گذشته به ۱۳۴ بیمار رسید. قطعاً اعمال محدودیت‌ها و فاصله‌گذاری اجتماعی در این موضوع نقش مهمی دارند.