معاون توسعه و امور پیشگیری بهزیستی استان تهران گفت: تاکنون ۶۰ درصد کودکان برای غربالگری تنبلی چشم مراجعه کرده‌اند و با کاهش مراجعات در این خصوص مواجه بوده‌ایم. به گزارش ایلنا، محسن فتاپور بیان کرد: تنبلی چشم اگر در زمان مناسب تشخیص داده شود قابل‌درمان است، اما اگر بعد از ۷ سالگی یا نهایتاً ۱۰ سالگی تشخیص داده شود نمی‌توان اقدامی برای آن کودک انجام شود.