پس از آنکه فیلمی از تماس کودکی با اورژانس برای نجات جان مادرش و تلاشش برای راهنمایی ماموران برای رسیدن هر چه زودتر به خانه‌شان، در فضای مجازی منتشر شد؛ مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: از سال گذشته امکان موقعیت‌یابی تماس‌گیرندگان در دو استان تهران و خراسان رضوی به صورت پایلوت اجرا و زیرساخت‌های آن در سطح کشور در ۲۷ دانشگاه فراهم شده است.