سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت چین با هماهنگی سفارت کشورمان در پکن ۲۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم را به ایران اهدا کرده و محموله آن آماده ارسال به ایران است.  به گفته او به محض اینکه مقدمات پرواز آماده شود، تاریخ را اعلام خواهیم کرد.