در پی زلزله چند روز گزشته در سی‌سخت، اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: برای عبور از اسکان موقت به دائم که بازسازی آن سریعاً آغاز خواهد شد مبلغ ۲۰ میلیون تومان در اختیار افراد آسیب دیده که خانه‌های آن‌ها نیاز به نوسازی دارد قرار خواهد گرفت.