درپی افزایش حجم ساخت و ساز در بسیاری از شهرهای کشور، رها کردن نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیرمجاز به یکی از معضلات زیست‌محیطی برخی شهرها و حاشیه آن‌ها از جمله برخی شهرستان‌های استان تهران تبدیل شده است. علیرضا عطائی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم می‌گوید: معمولا حمل و انتقال نخاله‌های ساختمانی به محل دفع مجاز به ‌پیمانکاران یا اشخاص ثالثی واگذار می‌شود اما متاسفانه این افراد به‌جای انتقال این نخاله‌ها به محل‌های دفع مجاز، اقدام به تخلیه آن‌ها در حاشیه شهرها می‌کنند.