رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: مجوزی برای تردد نمایندگان در خطوط ویژه نداریم. سردار حمیدی با اشاره به خبری که در روزهای اخیر مبنی بر صدور مجوز تردد در خط ویژه به نمایندگان مجلس داده شده است به ایسنا گفت: بنده در چند رسانه این را دیدم که بعدا در همان جا هم تکذیب شد. وی گفت: این خبر مربوط به سال ٩٧ بود که درخواستی در آن مقطع انجام شد و اقدامی نیز صورت نگرفت، در حال حاضر نه درخواستی وجود دارد و نه مجوزی صادر شده است.