رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند از رفع تصرف ۱۵ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان واقع در پلاک خرمده خبرداد. جمشید جویباری افزود: تعدادی افراد سودجو با قصد سوءاستفاده از اراضی ملی اقدام به کاشت نهال‌های چندساله در این اراضی کرده بودند که با برخورد قانونی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان مواجه شدند.