مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه اطلاعیه استخدام نیروهای آتش‌نشانی از امروز روی سایت این سازمان قرار می‌گیرد، گفت: افرادی که در آزمون‌های سازمان موفق شوند استخدام سازمان شده و باید مراحل آموزشی را طی کنند. آتش‌نشانان پس از گذراندن سه ماه دوره آموزشی فشرده وارد ایستگاه‌ها خواهند شد. به گفته او در این دوره 100 آتش‌نشان مرد و 16 آتش‌نشان زن استخدام خواهند شد.