عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با مخفی نگه‌داشتن لیست اماکن ناایمن شهر تهران در کشوهای میز مدیران شهرداری تهران، باجان مردم بازی خواهیم کرد. به گزارش مهر، حجت نظری گفت: پس از حادثه دردناک ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا اطهر، شورای شهر در راستای ایفای وظایف خود و جلوگیری از تکرار این‌گونه حوادث و حفاظت از جان مردم پایتخت، در ۶ بهمن‌ماه سال ۹۸ مصوبه‌ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های موجود شهر تهران در برابر خطر آتش‌سوزی» به تصویب رساند. در این طرح مقرر شد که شهرداری تهران ظرف مدت ۴ ماه از تصویب این مصوبه، نسبت به راه‌اندازی سامانه برخط اقدام کند.