محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور گفت: پیش‌بینی ما این است که اگر یکسال دیگر کرونا سیر نزولی پیدا کند یعنی به دوران پساکرونا برسیم، سونامی اختلالات روانی راه می‌افتد و پیرو آن اختلافات درون خانوادگی افزایش پیدا می‌کند.