اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات لایحه عوارض طرح ترافیک سال ۱۴۰۰ را با ۱۹ رأی موافق تصویب کردند. به گزارش ایرنا، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: نرخ پایه عوارض برای سال آینده از سوی شهرداری ۲۰درصد در نظر گرفته‌شده بود که کمیسیون‌های تخصصی این نرخ را به ۲۵درصد افزایش دادند. محمد علیخانی گفت: بر این اساس نرخ پایه عوارض از ۲۸ هزار و ۸۰۰ به ۳۵ هزار تومان افزایش خواهد یافت. او افزود: همچنین افزایش بهای خدمات صدور مجوز تردد از ۲۰ درصد به ۲۵درصد افزایش یافت.