وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هفتمین مورد ابتلا به ویروس جهش‌یافته کرونا یا اروپایی شناسایی کردیم که مربوط به یک مسافر از هلند بود و دریکی از استان‌های جنوبی مستقر است. به گزارش ایرنا، سعید نمکی باوجود این‌که انگلیسی‌ها در ابتدا می‌گفتند فقط ۷۰ درصد قدرت سرایت آن بالاتر است و ما می‌گفتیم این ادعا صحیح نیست، ثابت‌شده که بسیار مهاجم‌تر از آن چیزی است که می‌گفتند و به‌شدت می‌تواند بیماری‌زایی یا مرگ‌ومیر آن بالا باشد.  او بیان کرد:گزارش‌هایی که همکاران من فرستادند نشان می‌دهد آمار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران نصف شده و از  ۸۱درصد به ۳۹ درصد رسیده است.