رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از اتمام پروژه نصب مانیتورهای اطلاع رسانی و هشدار در مبادی ورودی کوهستان تا پایان بهمن‌ماه جاری در مناطق ۲،۱، ۵ و ۲۲ خبر داد. رضا کرمی محمدی گفت: پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، تعداد ۱۰ مانیتور اطلاع‌رسانی و هشدار برای نصب در نقاط مورد نیاز در نظر گرفته شده است.