حمیدرضا دهقان منشادی، بازرس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران گفت:  با همه‌گیری ویروس کرونا در کشور، بسیاری از جراحی‌های مربوط به سرطان در مراکز درمانی به تاخیر افتاد که این اقدام موجب پیشرفت بیماری در مبتلایان شد. او ادامه داد: بسیاری از تخت‌های بیمارستانی برای معالجه سرطان خالی و جایگزین بستری بیماران کرونایی شد. این ویروس سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود سرطان پیشرفت کند. وضعیت بیماران سرطانی اکنون به دلیل همه‌گیری کرونا مطلوب نیست.