سخنگوی اورژانس کشور با بیان اینکه طی ۴۸ساعت گذشته ۱۴۱ نفر در سراسر کشور دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شده‌اند از فوت ۷ نفر از این افراد خبر داد. مجتبی خالدی گفت: استان‌های کرمان با ۱۶ نفر، تهران با ۱۵ نفر و آذربایجان شرقی با ۱۵ نفر دارای بالاترین آمار مسمومیت با گاز منوکسید کربن بوده‌اند. همچنین استان خراسان رضوی با ۴ فوتی بیشترین آمار فوت شدگان بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن را در طی ۴۸ ساعت گذشته داشته است.