رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه برابر کل کشور هند گاز مصرف می‌کنیم. این در حالی است که در صورت مصرف بی‌رویه انرژی مجبور به واردات گاز می‌شویم. سید محمد مجابی، با بیان اینکه لازم است که ما از دو جنبه آلودگی هوا و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای که منجر به تغییرات اقلیم می‌شود، به مسئله هوا در کشور توجه کنیم، گفت: مصرف گاز در ایران تقریبا برابر با چین است.